Dovoľujeme si Vás pozvať na každoročný letný koncert Viedenského filharmonického orchestra v prekrásnych záhradách zámku Schönbrunn.  Koncert je určený všetkým milovníkom klasickej a filmovej hudby, opery a baletu a každý rok na ňom vystupujú významné osobnosti hudobnej scény.

Cena za osobu:
29 €

Program

Stretnutie účastníkov v BRATISLAVE pri hoteli Park INN (bývalý hotel Danube, ktorý sa nachádza medzi mostom SNP a hotelom Devín), zboku pri hlavnej ceste, kde sú vyhradené miesta pre autobusy (smerom na Karlovú Ves). Odchod autobusu o 14:30 hod. Príchod do VIEDNE okolo 15:30 hod.

Presun na Zámok Schönbrunn. Od 16:00 hod. je umožnený vstup do areálu (počet miest je obmedzený, neplatí sa vstupné). Voľný program návštevníkov.

 

 O 19:00 hod. – začiatok koncertu.

 Okolo 20:30 – koniec koncertu.

 Stretnutie účastníkov na dohodnutom mieste (upresní sprievodca). Príchod do BRATISLAVY okolo 23:00 hod.

Zmena programu po dohode so sprievodcom (v závislosti od programu, počasia. dopr. situácie a p.) vyhradená!

V cene je zahrnuté

  • spiatočná cesta autobusom slovenskej prepravnej spoločnosti
  • slovenský sprievodca
  • poistenie insolventnosti CK

V cene nie je zahrnuté

  • strava
  • ďalšie služby, ktoré nie sú uvedené v programe

MOŽNE PRÍPLATKY:

  • 2€/os. (komplexné cestovné poistenie UNION)

PLATOBNÉ INFORMÁCIE:

  • CK bude posielať faktúry v polovici mája 2021 

Ďalšie informácie

ĎALŠIE INFORMÁCIE

 

·         veľkosť skupiny min. 35 osôb (o realizácii zájazdu budeme informovať v priebehu augusta 2020), doprava – autobusom súkromného prepravcu,

·         cestovný doklad – platný pas alebo občiansky preukaz,

·         nie sú potrebné víza,

·         nie je potrebné špeciálne očkovanie,

·         vhodnosť cesty pre osoby so zníženou pohyblivosťou je na vlastnom uvážení.

 

INFORMÁCIE O KONCERTE

 

https://www.sommernachtskonzert.at/index_en.html

 

Informácie o budúcoročnom koncerte budú priebežne doplnené. Po dohode s organizátormi sme sa rozhodli zorganizovať návštevu budúcoročného podujatia.

 

Presné nariadenia týkajúce sa organizácie koncertu budeme aktualizovať. Je možné, že niektoré detaily (presné časy odchodu, začiatok a trvanie koncertu,...) sa ešte budú meniť. Všetko dáme s predstihom vedieť.

 

UPOZORNENIE – COVID-19

 

·         situáciu monitorujeme a informácie budeme aktualizovať

·         dovoľujeme si upozorniť účastníkov na možnosť, že podujatie môže byť z dôvodu návratu pandémie a znovuzavedením opatrení proti šíreniu ochorenia, zrušené.

 

 

AKTUÁLNE OPATRENIA (zdroj www.mzv.sk)

 

Od 16. júna Rakúsko opäť uvoľnilo svoj hraničný režim so všetkými krajinami EÚ mimo Španielska, Portugalska, Švédska a mimo Veľkej Británie. Bez obmedzení je možné vstúpiť do Rakúska aj zo štátov: Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Nórsko, Island, ako aj z Andorry, Monaka, San Marína a z Vatikánu. Znamená to zrušenie systémových hraničných kontrol, zrušenie povinnosti 14-dňovej domácej karantény alebo negatívneho testu na COVID-19.

 

Pri Španielsku, Portugalsku, Švédsku a Veľkej Británii, ako aj pri ostatných krajinách Európy a sveta po návrate do Rakúska naďalej zatiaľ platí povinnosť preukázať sa negatívnym testom COVID-19 nie starším ako štyri dni alebo zotrvať v štrnásť dňovej domácej karanténe (až do predloženia negatívneho testu). Rovnako pri tranzite z vyššie neuvedených krajín (bez preukázania sa negatívnym testom COVID-19) naďalej platí povinnosť tranzitu cez Rakúsko bez zbytočného zastavovania (o čom rakúska polícia/úrady môžu vyžadovať prehlásenie).

 

Zatiaľ platia cestovné varovania Rakúska pre krajiny: Veľká Británia, Portugalsko, Rusko, Švédsko, Španielsko, Turecko, Ukrajina a Bielorusko. Pre Taliansko platí čiastočné varovanie pre región Lombardsko.

 

Naďalej je v Rakúsku povinné nosenie rúška vždy pri skrátení vzdialenosti medzi osobami na menej ako jeden meter, konkrétne najmä:

 

·         v prípade prepravy v osobných motorových vozidlách pri osobách nežijúcich v spoločnej domácnosti sediacich v rovnakom vozidle, a to pri každom členovi osádky vozidla. Usadenie má byť tak, aby v jednom rade sedadiel sedeli maximálne dve osoby vrátane vodiča;

 

·         v prostriedkoch hromadnej prepravy osôb a v interiérových priestoroch (hlavne: zdravotnícke zariadenia, lekárne, kaderníctva a úrady. Pokuta za priestupok je vo výške 3 600 €);

·         v jednotlivých podnikoch a výrobných prevádzkach je rozhodnutie o nosení rúška na zamestnávateľovi (vzhľadom na špecifiká výrobného procesu).

 

 

Želáme Vám šťastnú cestu a veľa pekných zážitkov s našou CK!