INFORMÁCIE O CENE

ZÁKLADNÁ CENA:760€/os./pobyt

PRÍPLATOK ZA 1-POSTEĽOVÚ IZBU:160€/os./pobyt

KOMPLEXNÉ CESTOVNÉ POISTENIE UNION:12€/os./pobyt (vrátane pripoistenia A1 Pandemic)

ĎALŠIE PRÍPLATKY

PCR event. antigénové testy pred odchodom, ak budú potrebné:37 – 60€/os. – PCR test

17 – 25€/os. – antigénový test

PCR testy v Nemecku (v prípade potreby):Doplníme dodatočne

 

 

 

Cena za osobu:
760 €
Príplatok za 1 posteľovú izbu:
160 €

Program

1. DEŇ (UTOROK, 14.03.2023): IDS KOLÍN): BRATISLAVA – VIEDEŇ - KOLÍN

DÁTUM A ČAS STRETNUTIA: čas upresníme

MIESTO STRETNUTIA: Bratislava – AS Nivy

AUTOBUS

14.03.2023 BRATISLAVA - VIEDEŇ 05:10 – 06:05 

16.03.2023 VIEDEŇ - BRATISLAVA 20:30 – 21:25

Aktuálne časy odchodu autobusov sa ešte môžu meniť a prispôsobovať v závislosti od aktuálnej situácie a administratívnych úkonov potrebných na letisku pred odletom.

Účastníci, ktorí pocestujú na letisko individuálne, si môžu nechať vozidlo na parkovisku MAZUR, odkiaľ každých 15 minút premáva autobus (kyvadlová preprava) priamo pred príletovú halu.

Web: http://www.mazur-parken.at/?page_id=4

 LETECKÁ SPOLOČNOSŤ – EUROWINGS

14.03.2023 VIEDEŇ - KOLÍN 09:00 – 10:40

16.03.2023 KOLÍN - VIEDEŇ 18:15 – 19:45

Po prílete odchod na výstavisko:

 • PROGRAM: návšteva výstavy IDS Kolín (09:00 – 18:00). Prehliadka jednotlivých expozícii s kontaktom na stomatologické firmy. Možnosť konzultácií v expozíciách vystavujúcich firiem. Účasťna prednáškach a sympóziách, ktoré sa konajú počas IDS (poplatky si účastníci uhrádzajú sami).
 • Transfer do hotela. Ubytovanie. Nocľah.
 • HOTEL: B&B Hotel Bonn City

2. DEŇ (STREDA, 15.03.2023): IDS KOLÍN

 • Raňajky.
 • PROGRAM: návšteva výstavy IDS Kolín (09:00 – 18:00). Prehliadka jednotlivých expozícii s kontaktom na stomatologické firmy. Možnosť konzultácií v expozíciách vystavujúcich firiem. Účasťna prednáškach a sympóziách, ktoré sa konajú počas IDS (poplatky si účastníci uhrádzajú sami).
 • Návrat do hotela. Nocľah.
 • HOTEL: B&B Hotel Bonn City                                                                                                  

3. DEŇ (ŠTVRTOK, 16.03.2023): KOLÍN – VIEDEŇ - BRATISLAVA

 • Raňajky.
 • PROGRAM: návšteva výstavy IDS Kolín
 • Poobede transfer na letisko. Odlet do VIEDNE.
 • Po prílete transfer na Slovensko. Príchod do BRATISLAVY večer.

 

CK SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMENU ALEBO ÚPRAVU PROGRAMU V ZÁVISLOSTI OD POČASIA, OTVÁRACÍCH HODÍN, PO DOHODE S KLIENTMI ALEBO INÝCH NEPREDVÍDATEĽNÝCH OKOLNOSTÍ.

 

V cene je zahrnuté

 • spiatočná letenka Viedeň – Kolín – Viedeň 
 • letiskové a palivové príplatky (z dôvodu aktuálnej situácie súvisiacej s rastom cien palív a pohonných hmôt, si CK vyhradzuje právo doúčtovať prípadný rozdiel v cene poplatkov v deň vystavenia leteniek) 
 • transfer Bratislava – Schwechat - Bratislava
 • transfery počas programu v Nemecku (v deň konania výstavy je v cene vstupenky zahrnutá cena lístka na prepravu miestnou dopravou)
 • 2 x ubytovanie v 3* hoteli v dvojposteľových izbách s príslušenstvom
 • 2 x bufetové raňajky
 • sprievodca počas celého trvania cesty
 • vstupenka na výstavu (3 dni)
 • propagačné materiály
 • prehliadky miest podľa programu
 • poistenie pre prípad úpadku CK
 • 20% DPH

 

V cene nie je zahrnuté

 • poplatok za zmenu mena alebo storno letenky v zmysle taríf leteckej spoločnosti
 • komplexné cestovné poistenie UNION Pandemic (typ A1)
 • lokálna mestská daň (platí sa na recepcii hotela)
 • obedy a večere
 • voľný program (vstupy do navštívených pamätihodností)
 • ďalšie služby, ktoré nie sú uvedené v programe
 • prípadné PCR event. antigénové testy na Slovensku, počas cesty a priamo na mieste pobytu

 

Ďalšie informácie

VÝSTAVA IDS

 

https://www.english.ids-cologne.de/

VOĽNÝ PROGRAM

V prípade záujmu je možná dohoda so sprievodcom na voľnom programe, napr. návšteva mesta Kolín a prehliadka miestnych pamätihodností (Staré mesto, Kolínsky Dóm, múzeá, ...), event. prehliadka Bonnu (Radnica, Beethovenovo Múzeum, Katedrálny Chrám,...).Vstupy si hradí účastník sám.

 

ĎALŠIE INFORMÁCIE

⦁ Termín prihlásenia: do 31.01.2023

⦁ Dátum úhrady: z dôvodu blízkeho termínu konania akcie bude prihláseným účastníkom poslaná faktúra na celú sumu hneď po prihlásení

⦁ veľkosť skupiny: min. 10 osôb (CK bude informovať účastníkov o realizácii zájazdu koncom januára 2023)

⦁ účasť pre osoby so zníženou pohyblivosťou je na ich osobnom uvážení, 

⦁ letenky sú zabezpečené do ekonomickej triedy 

⦁ doprava v Nemecku – prostriedky miestnej MHD

⦁ Slovenskí občania nepotrebujú na vstup do krajiny vízum, 

⦁ na cestu stačí platný občiansky preukaz alebo cestovný pas, 

⦁ návšteva lokalít, v ktorých sa budeme zdržiavať, nie je podmienená absolvovaním špeciálneho očkovania (netýka sa očkovania a opatrení proti ochoreniu Covid-19, bližšie informácie viď nižšie)

 

PROTIPANDEMICKÉ OPATRENIA

Zdroj: mzv.sk

OPATRENIA NA LETISKU A NA PALUBE LIETADLA

Upresníme. Od 16.05.2022 bola zrušená povinnosť mať prekryté dýchacie cesty na letisku a na palubách lietadiel, avšak niektoré letecké spoločnosti môžu naďalej vyžadovať respirátor. Z dôvodu šírenia novej varianty vírusu Covid-19, odporúčame zobrať si so sebou rúško alebo respirátor.

PODMIENKY VSTUPU DO NEMECKA

Od 01.06.2022 Nemecko zrušilo kategóriu vysokorizikových krajín/oblastí s vysokou incidenciou a z hľadiska výskytu COVID-19 ustanovuje len jednu kategóriu - krajiny s výskytom mimoriadne infekčných variantov vírusu.

V súčasnom období nie je žiadna krajina/oblasť zaradená do kategórie krajín s výskytom mimoriadne infekčných variantov vírusu.

Keďže žiadna krajina/oblasť nie je zaradená medzi krajiny s výskytom mimoriadne infekčných variantov vírusu, ani pre cestujúcich prichádzajúcich zo Slovenska nie je od 01.06.2022 povinná registrácia (formulár pred cestou) ani karanténa po príchode do Nemecka.

Zrušená bola aj povinnosť pri príchode do Nemecka predložiť negatívny test na COVID-19, potvrdenie o očkovaní alebo potvrdenie o prekonaní COVID-19.

TRANZIT CEZ RAKÚSKO

Pre všetky osoby z celého sveta platí povolenie voľného tranzitu cez Rakúsko bez povinnosti registrácie, karantény alebo predloženia negatívneho testu, s tým, že je nariadené prejsť cez Rakúsko bez zbytočného zastavovania (o čom rakúska polícia/úrady môžu vyžadovať prehlásenie ústne alebo písomné).

PODMIENKY NÁVRATU NA SLOVENSKO

Od 06.04.2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby.

Naďalej však odporúčame obozretnosť, sledovať svoj zdravotný stav a v prípade objavenia sa príznakov COVID-19 kontaktovať svojho všeobecného lekára, resp. pediatra.

Upozorňujeme, že každý klient je sám zodpovedný za splnenie podmienok na vstup do cieľovej krajiny a na návrat na Slovensko. Všetky potrebné informácie k opatreniam sú verejné dostupné na webových stránkach, ktoré uvádzame. CK nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade, že klient nesplní podmienky vstupu do cieľovej krajiny a preto nebude môcť absolvovať zájazd. CK má v tomto prípade právo uplatňovať štandardné stornopodmienky.

 

Ubytovanie

B&B Hotel Bonn City alebo pod.

https://www.hotel-bb.com/cs/hotel/bonn-city

⦁2-posteľové izby, kúpeľňa (sprcha) s WC, fén na vlasy, toaletné potreby,  TV + SAT, Wi-Fi

Z dôvodu možnej vysokej obsadenosti hotelov, v čase výstavy, si CK INTERMAP vyhradzuje právo na zmenu hotela v prípade, že tento bude v období finálneho potvrdenia už obsadený.