Pobočka (korešpondenčná adresa):

Gajova 11/prízemie
811 09
Bratislava

Mobil: 0903 312 921

           0908 150 400 

E-mail: intermap@intermap.sk

Facebook: https://www.facebook.com/ckintermap/

Obchodné meno: INTERMAP spol. s r.o.
IČO: 17 316 812
IČ DPH: SK 2020949590
Okresný súd Bratislava 1, odd. Sro, vložka č. 883/B. 

Sídlo firmy (fakturačná adresa): Bajkalská 18, 821 09 Bratislava